Permohonan baru

Syarat-syarat

Permohonan Baru

Sila semak syarat kelayakan berikut sebelum membuat permohonan. Permohonan yang tidak menepati syarat tidak akan dilayan.

Pendapatan RM4,000 kebawah

Keluarga yang berpendapatan RM4,000 ke bawah untuk seisi keluarga.

Penduduk PPR

Menetap di Kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR) di Sekitar Johor Bahru.

Warganegara Malaysia

Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja.

Anda mampu mengubahnya...

Untuk memohon sebagai penerima bantuan HEN-D, sila isikan maklumat lengkap selepas klik butan mohon.  Sekiranya pemohonan anda layak, pihak kami akan menghubungi anda dengan segera untuk langkah lanjutnya. Terima Kasih.